Plejesæt - til Solid Surface og Art-Line - Matte overflader

500,00 kr

Normal pris

250 ml. Plejevoks + 250 ml. Rens + 3 svampe + 3 børster/renser + 1 fiberklud

Til Matte overflader

Produktinformation Plejevoks

Plejevoks er et effektivt imprægneringsmiddel til alle MATTE Marmorline vaske- og bordplader.

Bidrager til vedligehold af bordpladen og gør overfladen mere rengøringsvenlig.

Brugsanvisning:

Flasken omrystes inden brug.
Bordpladen skal være rengjort og tør.
-Brug Marmorline Rens eller sulfosæbe til rengøring.
-Kalkaflejringer kan fjernes med mild kalkfjerner, husholdningseddike eller Marmorline slibesvamp(NB - test altid et lille område på bordpladen før produkter tages i brug! Der SKAL bruges vand med slibesvamp!)

Plejevoks påføres ufortyndet den tørre, rene overflade i et tyndt lag. Påføringen foretages lettest med en blød klud.
Sørg for at hele overfladen behandles. Efter ca. 5 minutter tørres evt. overskydende Plejevoks af med en blød klud.
Efter ca. 8. timer er plejevoksen tør og efterlader en vandafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Indeholder: Ethanol, Octyltriethoxysilan, Propan-2-ol, trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan.

PR nr. 4325372

 

Produktinformation Rens

Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig rengøring af alle MATTE og BLANKE Marmorline vaske- og bordplader. Fjerner effektivt fedt og snavs, forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Brugsanvisning:

  1. Flasken omrystes inden brug.
  2. Rens fortyndes inden brug; 1 kapsel til 1-2 liter vand.
  3. Brug svamp eller fiberklud til at rengøre bordpladen med.
    -Lad det evt. virke i 10-20 minutter
  4. Vask bordpladen efter med rent vand.
  5. Tør bordpladen og imprægner bordpladen med Plejevoks til MATTE overflader og Polervoks til BLANKE overflader.

Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alifatiske alkoholer – c13-15 ethoxyleret, natriumcarbonat.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

PR nr. 4325313

Produktinformation Svamp

Slibesvamp - til alle MATTE materialer

Fjerner kalk

3 stk.

Se vejledning på https://marmorline.dk/montering-og-vedligehold/

Produktinformation Børste/renser

Renser til Solid Surface og Art-Line overløb

Ø8 mm

3 stk