Rens - til alle produkter 250 ml

200,00 kr

Normal pris

Produktinformation

Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig rengøring af alle MATTE og BLANKE Marmorline vaske- og bordplader. Fjerner effektivt fedt og snavs, forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Brugsanvisning:

  1. Flasken omrystes inden brug.
  2. Rens fortyndes inden brug; 1 kapsel til 1-2 liter vand.
  3. Brug svamp eller fiberklud til at rengøre bordpladen med.
    -Lad det evt. virke i 10-20 minutter
  4. Vask bordpladen efter med rent vand.
  5. Tør bordpladen og imprægner bordpladen med Plejevoks til MATTE overflader og Polervoks til BLANKE overflader.

Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alifatiske alkoholer – c13-15 ethoxyleret, natriumcarbonat.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

PR nr. 4325313