Plejesæt - til cement bordplader 2 x 250 ml

340,00 kr

Normal pris

Plejeolie + Rens + fiberklud

Cement bordplader

Produktinformation Rens

Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig rengøring af alle cementbaserede Marmorline vaske- og bordplader. Fjerner effektivt fedt og snavs, forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Brugsanvisning:

  1. Flasken omrystes inden brug.
  2. Rens fortyndes inden brug; 1 kapsel til 1-2 liter vand.
  3. Brug svamp eller fiberklud til at rengøre bordpladen med.
    -Lad det evt. virke i 10-20 minutter
  4. Vask bordpladen efter med rent vand.
  5. Tør bordpladen og imprægner bordpladen med plejeolie til cementbaserede overflader.

Indeholder: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alifatiske alkoholer – c13-15 ethoxyleret, natriumcarbonat.

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

PR nr. 4325313

 

Produktinformation plejeolie

Plejeolie er et effektivt imprægneringsmiddel til alle cement baserede Marmorline vaske- og bordplader.

Plejeolien skal påføres før produktet tages i brug og skal behandles min. 5 gange eller indtil bordpladen er mættet.

Brugsanvisning:

Flasken omrystes inden brug.

Bordpladen skal være rengjort og tør.
- Brug Marmorline Rens eller sulfosæbe til rengøring.
- Brug aldrig syreholdige rengøringsmidler (f.eks. Kalkfjerner eller eddike)

Poler efter med en tør klud.

Indhold

Bivoks, Carnaubavoks, Alkylalkohol, Alifatiske kulbrinter

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Opbevares tørt og frostfrit i lukket emballage.